Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

...inte bara nollor och ettor…

Entreprenörer inom IKT

Andelen kvinnor som startar företag inom området informations- och kommunikationsteknik (IKT) är låg. En sammanställning av affärsinformation visar att endast 11 % av nyföretagare inom IKT är kvinnor medan de i samtliga branscher utgör 33 %. En orsak till denna obalans kan vara att andelen kvinnor som studerar IKT vid universitet och högskolor är låg och att företagandet följer detta.  För att synliggöra kvinnor som driver företag inom IKT fick Power Lake AB i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra intervjuer med 10 IKT-entreprenörer. ​Intervjuerna genomfördes efter följande områden:

• Företag och affärsidé

• Utbildning och bakgrund

• Entreprenöriell motivation och vägval

• Entreprenöriella beteenden och kompetenser

• Entreprenörsanda

• Tillväxtstrategi

• Råd till ung entreprenör inom IKT

• Att vara IKT-företagare i en mansdominerad bransch

Fallstudierna bygger på intervjuer med 10 IKT-företagare. Ambitionen har varit att få en spridning mellan företagens verksamheter (SNI–kod), hur länge personen varit verksam i branschen, utbildning och bostadsort (geografisk spridning). Slutligen har målsättningen varit att studera företag som erbjuder någon form av internettjänst. Studien genomfördes under hösten 2010.

Studien kan laddas ner här.