Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

Unctad

Under 2010-2012 har Power Lake AB varit engagerad i en

Undersökning av entreprenörskap och innovationer

Unctad (FNs konferens för handel och utveckling) har genomfört en studie om

entreprenörskap och innovationer i sex länder. Forskningsprojektet bestod av  

  • enkätundersökning  
  • fallstudier

Projektet fokuserade på män och kvinnors motiv och mål som småföretagare, orsaker till deras utmaningar och framgångar, hur de tar sig an frågeställningar som är relaterade till kreativitet och innovation samt deras rekommendationer ifråga om hur entreprenörskap och innovation kan uppmuntras. Med innovation avsågs inte bara produkter och processer utan också innovativa arbetsmetoder och marknadsföring.

Power Lake AB/Barbro Fransson var kontrakterad av UNCTAD för att genomföra den svenska delen av studien.  

Slutrapporten finns nu tillgänglig för nedladdning: 

Unctad (2014) A SURVEY ON WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION, UN, Published in New York and Geneva, 2014.

      

Power Lake ABs fullständiga underlagsrapporter finns på bifogad länk:

Rapport

Annex