Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

PLABs Affärsidé      

    eon01010

 

PLABs affärsidé är att erbjuda

  • Analyser, utvärderingar och uppföljningar inom IKT i glesbygd 
  • Affärsutveckling främst inom IKT
  • Stöd i arbete med EU-ansökningar och med att administrera EU-projekt inkluderande stöd i genomförandeprocessen
  • Evalueringar och reviews inom IKT och energiområdet åt Europeiska kommissionen

 power lake ab

mailto:info@powerlake.se