Power Lake AB

e-mail: info@powerlake.se

                                                                                                                  UnionJack        france        germany         Spanien        sveriges-flagga

 

        biglogomr-2.jpg

 

Power Lake AB

  AB-1-2.jpg

  ...power lake. Foto: B. Fransson, 2014.

Sedan 20 år år tillbaka driver jag ett litet tjänsteutvecklingsföretag (Power Lake AB) som genomför

  • strategiska studier
  • utredningar och utvärderingar
  • forskning

Jag har arbetat som partner i olika forskningsprojekt finansierade av Europeiska kommissionens femte, sjätte och sjunde ramprogram (FP5, FP6 och FP7). 

Mina intresseområden är

  • bredband i glesbygd
  • förvaltning av gemensamma resurser
  • utveckling av uthålliga resurser
F.n. arbetar jag med forskning om medborgarnas deltagande i bredbands-utbyggnad i glesbygden. 

Välkommen att kontakta mig! 

Barbro Fransson

 power lake ab

mailto:info@powerlake.se

  clip_image001111

I Bryssel.

Bifogad-fil-utan-namn-00004.jpg

Under Västerbron. Foto: B. Fransson