Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

Power Lake AB - genomförda uppdrag

Grundtraesket-2014-8.JPG

Foto: B. Fransson, 2014.

  • N4C och eLearning-DTN som koordinerats av LTU. I båda dessa projekt har PLABs roll varit att utveckla affärs- och förvaltningsmodeller för DTN för att möjliggöra för organisationer och företag att erhålla anslutning till Internet i områden där andra tekniker inte är tillgängliga.
  • Rural Wins var ett femte Ramprogramsprojekt koordinerat av Euskaltel (Baskisk telecomoperatör) där PLABs uppgift bestod i att ta fram affärsmodeller för bredband i glesbygd (www.ruralwins.org)
  • ABARD var en Coordinating Action inom EUs Sjätte ramprogram där PLABs uppgift var att svara för fallstudier (bredband i glesbygd) och workshops (www.abard.org)
  • Interreg projektet ProBioEnergy (www.probioenergy.net) där PLAB ansvarade för rapporter om evaulering och spridning samt för projektstöd
  • I webb tjänsterna REEMS och ECMADE har PLAB svarat för framtagning av affärsplaner och för test av webb platserna www.reems.net och www.ecmade.net.
  • I Rural ICT har Power Lake AB ingått i ett Europeiskt konsortium lett av MAC Ltd, Irland med Europeiska kommissionen, DG Agriculture som uppdragsgivare. Uppgiften var att göra en studie av tillgängligheten i datanätverk i gles- och landsbygd. Power Lake ABs uppdrag bestod i att välja ut och sammanställa uppgifter om ett antal företag och organisationer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island mm.

Bland våra större svenska uppdrag märks utredning av Lokaliseringsprincipen åt Näringsdepartementet 1999 (Värme- och Gasmarknadsutredningen, Effektiva värme- och miljölösningar", SOU 1999:5).

Utanför EU har Barbro Fransson 2010-2012 haft i uppdrag att genomföra en undersökning av entreprenörskap och innovationer åt Unctad (FNs konferens för handel och utveckling). 

Barbro Fransson svarade för den svenska rapporten i  forskningsprojektet.

Barbro Fransson har också varit flitigt anlitad för evalueraring och reviewuppdrag (projektuppföljningar) av projekt finansierade av Europeiska Kommissionen DG TREN, DG INFSO och IEEA.

 

Läs mer om våra referensuppdrag! 

 

power lake ab

mailto:info@powerlake.se