Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

ECMADE

arkitekturmuseet 19 febr 04 006  

European Community Museum for Virtual Architecture and Design Exhibitions (ECMADE) var ett eTEN projekt med 4 partners och 2 medlemmar. Projekt koordinator: Arkitekturmuseet

 

Varaktighet: 18 månader (1 mars 2003 - 31 augusti 2004)

Uppgift : Marknadsvalidering av ECMADE (framtagning av affärsplan

och test av webbplatsen).

 

Power Lake ABs roll: Konsult (svara för att ta fram utkast på affärsplan, testa webbplatsen på olika användargrupper och ge stöd i projektledning mm).

 

Portalen finns på www.ecmade.net