Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

ProBioEnergy

Promotion of Bio-Energy by Marketing, Implementation and Trading in the North Sea Region (ProBioEnergy) var ett 36 månaders ERDF projekt inom Interreg IIIB programmet (www.probioenergy.net). Målet var att öka användningen av bioenergi.

 

Power Lake AB har varit kontrakterad för att skriva rapporter om Spridning (Dissemination), Utvärdering (Evaluation) och Slutrapporten (the Final Report).

 

ProBioEnergy projektet har svarat för ett stort antal kampanjer i partnerländerna där ett stort antal personer på olika nivåer och i olika funktioner har varit målgrupp. Kampanjerna har lett till ökad medvetenhet bland medborgarna om bio energin och främjat omställningen av anläggningar till bio bränsle inom SMEs och i hushållen.