Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

REEMS

Reach Electronic Energy Management (REEMS) var ett eTEN projekt med 4 Europeiska partner. Projektet koordinatör var REACH (Energikontoret Halland). Projekt varaktighet: 18 månader (April 2002 – Oktober 2003). Resultat: Marknadsvalidering av REEMS (eTjänst för energi-hushållning och energisparande).

 

Power Lake ABs roll: Konsult (svara för att ta fram utkast på affärsplan, testa webbplatsen på olika användargrupper och ge stöd i projektledning mm).

 

Portalen finns på www.reems.net