Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

 EU-OPTIMUS

 

I EU-OPTIMUS hade IUC i uppdrag att överföra OPTIMUS projektet som genomfördes 2002-2005 av Deutsche Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück (www.optimus-online.de)

till en europeisk version. Överföringen gällde:

  • Arbetsmetoder
  • Arbetsredskap

EU-OPTIMUS utbildningspaket bestod av:

  • Checklistor för befintliga värmesystem
  • Rekommendationer för optimering
  • Basdata för kalkylering och användning

OPTIMUS hade visat att man kunde spara mellan 10-20 % genom optimering av värmesystemen i befintliga byggnader. OPTIMUS hade också visat att genom rätta inställningar kunde man spara uppåt 20%. Om investeringar läggs till kunde besparingarna öka väsentligt genom

 

a) Förändring av cirkulationspumpar

b) Korrekt val av värmekällor

c) Likartade dimensionering av radiatorerna

 

Besparingarna av denna typ finns med i Europeiska Kommissionens mål att minska växthusgaserna med 20% till 2020 och om möjligt med upp till 30% (om USA, Kina och Indien gör likartade åtaganden).

 

Partner i EU-OPTIMUS har varit :

1.Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) - “Applicant organisation” IUC har koordinaterat arbetet med att utveckla OPTIMUS till EU-OPTIMUS.

2. Innung (Tyskland) - Överförde den tyska OPTIMUS till konsortiet

3. Modern Learning (DE) - utvecklade en on-line eLearning portal

4. MEGTSZ (Ungern)

5. DIT (Irland)

6. LVH/APA (Italien)

Power Lake AB har i uppdrag att svara för evaluering mm. EU-OPTIMUS avslutades framgångsrikt oktober 2009.

 

 

www.eu-optimus.eu

logo-eac-flag-300px_sv