Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

N4C  

låvtak

Networking for Communications Challenged Communities:

Architecture, Test beds and Innovative Alliances (N4C)

Många regioner har inte tillgång till optiska fibrer, kopparnät och radio vågor med länkning till internet. Även anknytning via satellit saknas för stora delar av Arktiska regionen. Projektet N4C har haft som mål att erbjuda internetanknytning till människor, företag  och  myndigheter med verksamheter i avlägsna områden.

N4C är ett sjunde ramprogramsprojekt där LTU och ett europeiskt konsortium har forska inom området bredbandslösningar för områden som i dag saknar täckning, det vill säga dit varken ADSL, satelliter eller 3G når.

I samarbete med användare i svenska Lappland och i Kočevje området i slovenska bergen, har N4C utfört fältförsök inom arkitektur, design, infrastruktur och applikationer.

N4C har haft stöd av Europeiska kommissionens forskningsprogram (FP7 inom IST programmets FIRE initiativ. Kontrakt nr 223994). Projektet startade i maj 2008 och avslutades framgångsrikt i maj 2011.

En nyckelroll i N4C har DTN (Fördröjnings- och avbrottstolerant nätverksteknologi) spelat. DTN använder en "lagra och vidareberodra" paradigm för att flytta datapaket inom DTN regionens nätverk.En lokal anknytning mellan ett par noder kan förflytta ett paket data, genom att använda utbyten mellan lokala protokoll. Därmed undviks behovet av ständig uppkoppling och multipla ände-till-ände utbyten på internet, vilket kunde fördröja leveransen.

N4C har utvecklat två test bäddar för DTN; en i svenska Lapland och en i Slovenien. I projektet har också applikationer där DTN-tekniken tillämpas vidareutvecklats.

Power Lake AB / Barbro Franssons uppgift i N4C har varit att ansvara för Work Package 9  Dissemination med forskning och utveckling av affärsmodeller för infrastruktur 

och applikationer i glesbygd.     

Läs mer om Barbro Fransson/PLABs utveckling av affärsmodeller inom N4C:

http://www.n4c.eu/Results.php

          

   

 fp7-gen-rgb

logoewrbg icc-profil