Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

SOU 1999:5

Power Lake var under 1999 kontrakterad av industridepartmentet, Värme- och Gasmarknadsutredningen för att genomföra en studie av lokaliseringsprincipen. Studien ingår i betänkandet "Effektiva värme och miljölösningar", (SOU 1999:5).

 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/24/13/74731e20.pdf