Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

BioEnergyNetwork

The North Sea Bio Energy Network var ett Interreg IIC projekt. Power Lake AB var kontrakterad för att evaluera sysselsättningseffekter och sociala effekter av introduktion av bio bränsle i små närvärmecentraler och för att ge stöd till projektledning i management och i rapportering.

 

Projektet avslutades framgångsrikt 2002.