Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

Växtkraft mål 3

Power Lake AB har varit konsult i ett antal ESF projekt (mål 3). Projekten har syftat till kartlägga utbildningsbehov inom bl.a. IKT-området. Några större projekt är följande

  • Sveriges Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
  • Hemtjänsten i Trosa kommun
  • Omvårdnadsföretag
      Image0002 

 

      Bild från LKRs avslutande analysmöte i Stockholm 2006