Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

Rural ICT   

Power Lake AB har  ingått i ett irländskt konsortium lett av MAC Ltd. som haft i uppdrag av Europeiska Kommissionen, DG Agriculture att göra en studie om tillgängligheten i datanätverk i gles- och landsbygd.

Läs den fullständiga studien Rural ICT.