Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

Rural Wins

I RuralWins ingick Power Lake AB i ett konsortium som hade i uppgift att utveckla en Vägkarta för bredband i glesbygd (för sjätte ramprogrammet - IST-2001-39107). I arbetet ingick ett 20-tal organisationer runt om i Europa.

 

Power Lake ABs uppdrag bestod i att ta fram affärsmodeller för bredband i glesbygd. Arbetet med vägkartan koordinerades av den spanske telekomoperatören Euskaltel.

 

Vägkartan är nu färdig (se www.ruralwins.org). Affärsmodellerna och fallstudierna som Power Lake AB svarade för kan beställas utan kostnad. Studierna finns endast på engelska.

Läs Barbro Fransson/PLABs rapport: Roadmap for ICT solutions for rural areas and maritime regions IST-2001-39107 WP3 Business models Annex.

http://www.powerlake.se/Rural%20Wins/Rural%20Wins%20Business%20Models%20WP3%20Annex.pdf