Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

 Digital-Extra

Digital Extra är ett s.k. Transfer of Innovation projekt inom Leonardo da Vinci. Transfer of Innovation betyder i detta fall att erfarenheter från ECMADE projektet (som genomfördes 2003-2004 vid Arkitekturmuseet) ska överföras och vidareutvecklas till nya användare.

 

I Digital Extra ska följande produceras

 

1. En baskurs för arkiv, bibliotek och museer (ALM sektor) samt  yrkesutbildning, utbildning och träning (VET sektor)

 

2. En avancerad kurs för experter vid kulturella institutioner samt inom IKT och media sektorn

 

På projektets hemsida http://www.digital-extra.eu finns länkar till video sam kursmaterial.

I Digital-Extra har PLAB varit ansvarig för testning. Läs Barbro Fransson, PLABs slutrapport från testerna:

http://www.leonardodavinci-projects.org/prj/4099/prj/C1.7%20Digital%20Extra%20Test%20report%20D4.2.pdf

 logo-eac-flag-300px_sv